דילוג לתוכן הראשי

11 קורסים

מושגי בסיס ומושגי תוכן בהוראת הלכה
יחידות א-סינכרוניות
תקציר הקורס

יחידות א-סינכרוניות

מושגי בסיס ומושגי תוכן בהוראת הלכה

תקציר: הבסיס ללמידה הוא חיבור התלמידים אל עולם התוכן של היחידות הנלמדות. 

במפגש זה נכיר את עולם התוכן היחודי של עולם ההלכה, תוך הבחנה בין מושגי בסיס למושגי תוכן. 

נתחבר לאוצר המילים המיוחד ונאהיב את התורה על תלמידנו.

הוראת המושגים היא אחד משישה רבדים שמזמן לנו הטקסט ההלכתי - ביחידות הכוורת האחרות נכיר את כל השישה.   

ראו הרחבה באתר המפמר: שישה הישגים בהוראת תושב"ע

היחידה פותחה ע"י: הרב אביה אלבה, הרב משה הר נוי ועינת לוי

משך: 3 שעות

מתאים לכיתות: א-ו

תנאי קדם: אין

 • (5)
 • יסודות התורה שבעל פה ואיתור מידע ברשת
  יחידות א-סינכרוניות
  תקציר הקורס

  יחידות א-סינכרוניות

  יסודות התורה שבעל פה ואיתור מידע ברשת

  תקציר: יחידה זו היא אחת מיחידות המבוא איתה אנו ממליצים להתחיל. 

  ביחידה זו נלמד שני נושאים עיקריים, אחד בתחום התוכן והשני בתחום הכלים הטכנולוגיים. 

  בתחום התוכן- נלמד על אחד מששת ההישגים בהוראת תורה שבעל פה, "יסודות תורה שבעל פה". אחרי שמשה רבנו קיבל את התורה מסיני  - הוא מסרה ליהושע וכך הועברה התורה מדור לדור. המידע באיזו תקופה כל חכם היה חי, מקומו מי היו רבותיו, תלמידיו וחיבוריו העיקריים, הינו משמעותי להוראת המקצוע. 

  בתחום הכלים הטכנולוגיים נלמד כיצד לאתר מידע מדוייק ברשת וכיצד אפשר להיעזר בכלים אלו בהוראת יסודות התושב"ע. 

  היחידה פותחה ע"י: הרב אביה אלבה, הרב משה הר נוי ועינת לוי

  משך: 3 שעות

  מתאים לכיתות: א-ו

  תנאי קדם: אין

 • (6)
 • פירות ארץ־ישראל
  יחידות א-סינכרוניות
  תקציר הקורס

  יחידות א-סינכרוניות

  פירות ארץ־ישראל

  ארץ־ישראל קדושה, ופירותיה קדושים. הלכות מניעת ההפסד של הפירות בשנת השמיטה מביאים לידי ביטוי קדושה זו. ההלכות מבהירות שניתן להשתמש בפירות בצורה הרגילה שבה משתמשים בהם, ולשמור את השאריות שלא יירקבו מדברים אחרים. ביחידה זו נעסוק בקדושת פירות השביעית.

  היחידה פותחה ע"י: אבי"ה אלבה ונורית אלטמן

  משך: 3 שעות

  מתאים לכיתות: ד׳-ו׳

  תנאי קדם: אין


 • (0)
 • סוגיית היתר מכירה ושנת שמיטה
  יחידות א-סינכרוניות
  תקציר הקורס

  יחידות א-סינכרוניות

  סוגיית היתר מכירה ושנת שמיטה

  ביחידה זו נעמיק בלמידה של נושא מרתק בעל משמעות הלכתית שהינה מעבר לנושא עצמו. היתר המכירה, שלכאורה מהווה "טריק" העוקף את מצוות השמיטה, ונשברו עליו כבר קולמוסין רבים. נכיר הצעה למערך שיעור ללמידת הנושא , ונחשוב כיצד להביא את הנושא לתלמיד. נרויח מכך גם כלים ליצירת שיעור מעניין ומגוון.

  היחידה פותחה ע"י: הרב אביה אלבה, הרב משה הר נוי ועינת לוי

  משך: 3 שעות

  מתאים לכיתות: ה-ו

 • (2)
 • מיומנות שאילת שאלות
  יחידות א-סינכרוניות
  תקציר הקורס

  יחידות א-סינכרוניות

  מיומנות שאילת שאלות

  תקציר: ניסוח שאלות מדויק ווהבחנה בין סוגי השאלות הינן משמעותי בלמידה בכלל, ובלימוד התורה שבעל פה בפרט. ביחידה זו נעסוק בכללים לניסוח בחינה או דף עבודה מיטבי כולל שאלות הבודקות מיומנויות שונות.
  נציג את  ארבע מיומנויות אותן ניתן לתרגל באמצעות שאלות. כל מיומנות תלווה בהסברים ודוגמאות המבוססים על תכנית הלימודים.

  היחידה פותחה ע"י: הרב אביה אלבה, הרב משה הר נוי ועינת לוי

  משך: 3 שעות

  מתאים לכיתות: ב-ו

  תנאי קדם: אין

 • (2)
 • עוצרים את מירוץ החיים – על שבת ושמיטה
  יחידות א-סינכרוניות
  תקציר הקורס

  יחידות א-סינכרוניות

  עוצרים את מירוץ החיים – על שבת ושמיטה

  ביחידה זו נכיר מדרשי חז"ל והסברים על החיבור בין השמיטה לשבת. כמו כן נעסוק במשמעותה של המנוחה ביהדות ונכיר סרטונים המסייעים להוראה וללמידה בכיתה.

  משך: 3 שעות

  מתאים לכיתות: ד׳-ו׳

  תנאי קדם: אין

  היחידה פותחה ע"י: הרב אביה אלבה ונורית אלטמן

 • (0)
 • פיתוח לומד עצמאי בעזרת הבנת מבנה הטקסט ושיטת כיתה הפוכה
  יחידות א-סינכרוניות
  תקציר הקורס

  יחידות א-סינכרוניות

  פיתוח לומד עצמאי בעזרת הבנת מבנה הטקסט ושיטת כיתה הפוכה

  תקציר: אחד המימדים של למידה עצמאית של טקסט, הוא הבנת המבנה שלו. כדי שתלמיד יוכל לפענח טקסט תושב"עי בכוחות עצמו - פותחה שכלי ה-כאמד"ט המתאים לרוב המשניות ההלכתיות. ביחידה זו נכיר את המושג "כאמד"ט" ונתרגל את הלמידה באמצעותו. ניעזר גם בסרטי "רצים למשנה" הידועים.

  בנוסף- נכיר את מודל הכיתה ההפוכה, ונלמד כיצד להעזר בכלי הכאמד"ט לטובת המודל.

  היחידה פותחה ע"י: הרב אביה אלבה, הרב משה הר נוי ועינת לוי

  משך: 3 שעות

  מתאים לכיתות: ב-ו

  תנאי קדם: אין

 • (2)
 • פרשנות והיסק בתורה שבעל פה
  יחידות א-סינכרוניות
  תקציר הקורס

  יחידות א-סינכרוניות

  פרשנות והיסק בתורה שבעל פה

  תקציר: אחד מששת ההישגים בתורה שבעל פה - פרשנות והיסק. נפנים את הצורך בעיון בפרשנים בלימוד התורה שבעל פה. ביחידה ניתן דוגמאות לפרשנות הנדרשת, נבחין בין פרשנות מילולית לבין פרשנות של הענין וניישם את הנלמד בתוך הכתה. נבין גם כיצד ניתן להסיק מתוך הדברים מסקנה הלכתית, ונבין עד כמה חשוב להעביר את הדבר אל התלמידים.

  היחידה פותחה ע"י: הרב אביה אלבה, הרב משה הר נוי ועינת לוי

  משך: 3 שעות

  מתאים לכיתות: ג-ו

  תנאי קדם: אין

 • (2)
 • מחורבן לכמיהה למקדש, חלק א' - תענית פרק ד, משנה ו
  יחידות א-סינכרוניות
  תקציר הקורס

  יחידות א-סינכרוניות

  מחורבן לכמיהה למקדש, חלק א' - תענית פרק ד, משנה ו

  ביחידה זו נכיר את המשנה המפרטת את הסיבות לאבלות על חורבן המקדש. אחרי הבנת המשנה וההעמקה בתוכנה, נכיר דרכי הוראה מגוונות ונבחן את השיקולים לבחירת דרכי הוראה וחינוך.

  היחידה פותחה ע"י: הרב אביה אלבה ונורית אלטמן

  משך: 3 שעות

  מתאים לכיתות: ד'

  תנאי קדםאין

 • (0)
 • מחורבן לכמיהה למקדש חלק ב' - תענית פרק ד משניות ז-ח
  יחידות א-סינכרוניות
  תקציר הקורס

  יחידות א-סינכרוניות

  מחורבן לכמיהה למקדש חלק ב' - תענית פרק ד משניות ז-ח

  ביחידה זו נלמד על משמעות הלכות החורבן כחלק מהכמיהה למקדש. נכיר את המשניות העוסקות בכך. אחרי הבנת המשניות והעמקה בתוכנן, נכיר דרכי הוראה מגוונות ונבחן את השיקולים לבחירת דרכי הוראה וחינוך.

  משך: 3 שעות

  מתאים לכיתות: ד'

  תנאי קדם: אין

  היחידה פותחה ע"יהרב אביה אלבה ונורית אלטמן

 • (0)
 • איגוד ארבעת המינים ובשביעית - סוכה פרק ג, משנה ח, יא
  יחידות א-סינכרוניות
  תקציר הקורס

  יחידות א-סינכרוניות

  איגוד ארבעת המינים ובשביעית - סוכה פרק ג, משנה ח, יא

  ביחידה זו נכיר את המשנה המיוחדת על איגוד ארבעת המינים ועל השימוש בהם בשמיטה. אחרי הבנת המשניות נכיר דרכי הוראה מגוונות ונבחן את השיקולים לבחירת דרכי הוראה וחינוך.

  משך: 3 שעות

  מתאים לכיתות: כיתה ד'

  תנאי קדם: אין

  היחידה פותחה ע"י: הרב אביה אלבה ונורית אלטמן

 • (1)